Välkommen

I en tid som vår, med ett samhälle som blir alltmer komplext och som ställer allt större krav på vår anpassningsförmåga och flexibilitet, är det lätt att ”tappa bort sig själv”, förlora sin energi, och vad man vill och behöver för att må bra. Många av oss befinner oss alltför ofta i en aktivitetsfas och har alltför lite tid och utrymme till vila, avkoppling och återhämtning.

Har vi en längre tid varit för mycket i stressfasen eller kanske varit utsatta för någon fysisk eller psykisk påfrestning, kan detta ”sätta sig” i kroppen i form av spänningar och blockeringar i skelett, muskulatur och leder. Även inre organ kan påverkas, t.ex. med försämrad matsmältning som följd. Man kan säga att nervsystemet har gått i baklås och man kan behöva hjälp att återfå sin balans.

Kraniosakral terapi och taktil massage är båda viktiga verktyg i en kroppslig och själslig läkningsprocess. Kraniosakral terapi frigör låsningar på ett djupare plan och ger samtidigt ofta djup vila och avspänning. Taktil massage är bra särskilt i perioder av skörhet eller helt enkelt när du är uppe i varv och behöver landa i dig själv.

20150714_111006