Om mig själv

Under mitt yrkesliv har jag haft erfarenhet från många olika områden, men den gemensamma nämnaren har alltid varit hälsa och välmående. Intresset för andra länder och kulturer tog mig t.ex. till södra Afrika, Zimbabwe och Mocambique, där jag arbetade under flera år. De starka upplevelser jag då fick av mänskliga möten, trots olikheter i levnadsvillkor, kulturella koder och språk, bär jag med mig än i dag.

Under de senaste 15 åren har mitt intresse mer och mer fokuserats på hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Jag har t.ex. under lång tid utövat och tränat meditation, Alexanderteknik, frigörande dans, och under senare år också qigong och yoga.

Min personliga upplevelse är att det är de subtila, inkännande och varsamma terapierna som hjälper bäst och jag har därför valt att utbilda mig i och arbeta med kraniosakral terapi och taktil massage. Båda är metoder som grundar sig på att kroppen har en egen självläkande förmåga och att vi som terapeuter ger impulser till och understödjer denna process.

Jag är certifierad kraniosakral terapeut enligt tekniker som utformats av den franske osteopaten Alain Gehin, och vidare av Stanley Rosenberg i Köpenhamn. Min lärare har varit Nilla Forsberg, certifierad lärare vid Stanley Rosenbergs institut.

Jag är certifierad taktil massör.

20160703_125408