Taktil massage

Vad är taktil massage?

Taktil massage (enligt originalmetoden Taktipro) grundades på 60-talet av sjuksköterskan Siv Ardeby. I kontakt med patienterna såg hon behovet av beröring och hur det kunde öppna upp för kommunikation, lugna och lindra smärta. Så föddes idén till den massage som sedan successivt vidareutvecklats och som nu används i en mängd olika sammanhang.

Massagen ges enligt en bestämd struktur och i en lugn rytm. Då aktiveras beröringsreceptorerna och det parasympatiska nervsystemet. Detta är motpolen till adrenalinpåslag och stress. Vid mjuk massage höjs halten av oxytocin, kroppens eget lugn-och-ro-hormon. Många studier som gjorts om taktil massage visar positiva effekter som sänkt blodtryck, lugnare puls och andning, minskad mängd stresshormon och förbättrad matsmältning. Massagen ger också effekter som bättre sömn, bättre kroppsuppfattning, minskad oro och ångest, smärtlindring, vila och återhämtning.

För vem är den bra?

Massagen är bra för alla som lever ett stressigt liv och behöver landa i sig själva. Den kan också vara mycket värdefull som ett komplement i perioder av skörhet, ångest och oro; vid kriser och förluster och sjukdom som MS, ätstörning, cancer mm.

20160721_210142